Værdigrundlag for Harlev Basketball Klub


Posted on marts 25th, by Alice Krøger in Om Harlev Basket, Værdier og etik. No Comments

En forudsætning for en god og velfungerende basketballklub er det underliggende værdigrundlag. Vi har i Harlev Basketball Klub gennem en årrække haft et udgangspunkt for arbejdet med basketball, som vi her har formaliseret.

Har du spørgsmål til værdigrundlaget, kan du rette dem til formand Tina Jørgensen.


Harlev Basket bygger på et forpligtende fællesskab blandt alle spillere, ledere, forældre og trænere.Harlev Basket lægger vægt på et godt forældresamarbejde bygget på fælles ansvar og gensidig respekt

Harlev Basket lægger vægt på kvalitet og engagement samt vilje til at give alle i klubben gode rammer både sportsligt og socialt

Harlev Basket lægger vægt på, at alle medlemmer føler fornøjelse og glæde ved at spille basket

Harlev Basket lægger vægt på, at alle får mulighed for at udvikle sig uanset spillemæssigt niveau

Harlev Basket lægger vægt på, at basket for børn har legen i centrum

Harlev Basket lægger vægt på et klubliv præget af en god omgangstone, tolerance og ligeværd

Skriv et svar