Hvad er den etiske kontrakt?


Posted on marts 19th, by Alice Krøger in Om Harlev Basket, Værdier og etik. No Comments

Hvad er “Den etiske kontrakt”?  Harlev Basketball Klub/Næshøjskolens BBK har i løbet af sæsonen 1999/2000 indgået en etisk kontrakt med samtlige personer tilknyttet klubben. Der udarbejdes for enhver spiller, forældre, leder og træner en etisk kontrakt i form af et dokument, der beskriver den forventning, parterne har til hinanden.  Seneste tilføjelse er en udformning af Harlev Basketball Klubs værdigrundlag.

Den etiske kontrakt udformes i syv forskellige udgaver, således at den består af en fælles del for hele foreningen samt en speciel del med henblik på følgende grupper:

 •  Børn
 •  Unge
 •  Divisionsspillere
 •  Trænere for børn og unge
 •  Trænere for divisionsholdene
 •  Ledere og bestyrelsesmedlemmer
 •  Forældre

Dokumentet er ikke en kontrakt i gængs forstand. Den etiske kontrakt beskrive det værdigrundlag, basketballklubberne hviler på, og kontrakterne danner hvert år basis for aflæggelses af et etisk regnskab. Det etiske regnskab aflægges på generalforsamlingen. Vi har ingen – og ønsker ingen – sanktionsmuligheder, hvis folk bryder den etiske kontrakt. Men gennem diskussioner i klubben med skriftlige konklusioner, vil det være tydeligt for enhver, hvilke fordringer, der stilles for at være medlem, være træner, være leder eller forælder i Harlev Basket. De områder, debatten omkring den etiske kontrakt har omfattet, er som følger:

krav til trænere

 • om holdning til børneidræt
 • om holdning til kampe/turneringer
 • om holdning til fysisk træning af børn
 • om holdning til sociale opgaver i klubben
 • om holdning til at være rollemodel for børn og unge
 • om holdning til fiskeri af spillere
 • om holdning til forældresamarbejde
 • om holdning til rygning og alkohol

krav til børn og unge

 • om holdning til kammeratskab
 • om holdning til mobning
 • om holdning til rygning og alkohol
 • om holdning til kampe/konkurrencer
 • om holdning til træningsindsats
 • om holdning til begrebet “loyalitet” over for klubben
 • om holdning til begrebet “klub/forening”
 • om holdning til begrebet “demokrati/medbestemmelse”

krav til divisionsspillere

 • om holdning til begrebet “yde/nyde”
 • om holdning til foreningens økonomi
 • om holdning til begrebet “klub/forening”
 • om holdning til at “sørge for næste generation”
 • om holdning til klubånd/kammeratskab
 • om holdning til at uddanne sig som trænere
 • om holdning til at uddanne sig som dommere
 • om holdning til at uddanne sig som ledere
 • om holdning til begrebet “demokrati/medbestemmelse”
 • om holdning til arbejde i organisationer, amtsforening, forbund
 • om holdning til talentpleje
 • om holdning til kampgejst, vilje, engagement
 • om holdning til træningsindsats
 • om holdning til funktionen som rollemodel
 • om holdning til deltagelse i arrangementer for klubbens børn og unge

krav til forældre

 • om holdning til idræt som børnepasning
 • om holdning til foreningens økonomi
 • om holdning til kampe/konkurrencer
 • om holdning til kortsigtede/langsigtede mål
 • om holdning til talentudvikling
 • om holdning til deltagelse i foreningsarrangementer/kampe/stævner
 • om holdning til deltagelse i lederopgaver
 • om holdning til tilskuerrollen

krav til ledere

 • om holdning til udvikling af klubben
 • om holdning til sponsorer i relation til klubbens værdigrundlag
 • om holdning til synligt lederskab
 • om holdning til deltagelse i arbejde i organisationer, amtsforening, forbund
 • om holdning til samarbejde i lokalsamfundet
 • om holdning til samarbejde med offentlige myndigheder
 • om holdning til tidsforbrug om holdning til ansvar for børn og unge
Skriv et svar