Dagsorden til generalforsamling 2020


Posted on juni 3rd, by Martin Krøger in Kort nyt, Nyheder, Nyt fra bestyrelsen. No Comments

Generalforsamlingen finder sted den 16. juni 2020.

Tid og sted: kl. 19.00-20.00 i Tutten (Hallen)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning – ved formanden
  3. Nyt klubnavn
  4. Orientering om regnskab – regnskab fremlægges til godkendelse ved hovedgeneralforsamlingen
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Indkomne forslag
  7. Evt.

Skriv et svar