Værdier og etik


Værdigrundlag for Harlev Basketball Klub

Posted on marts 25th, by Alice Krøger in Om Harlev Basket, Værdier og etik. No Comments

En forudsætning for en god og velfungerende basketballklub er det underliggende værdigrundlag. Vi har i Harlev Basketball Klub gennem en årrække haft et udgangspunkt for arbejdet med basketball, som vi her har formaliseret.

Har du spørgsmål til værdigrundlaget, kan du rette dem til formand Tina Jørgensen.

Harlev Basket bygger på et forpligtende fællesskab blandt alle spillere, ledere, forældre og trænere.Harlev Basket lægger vægt på et godt forældresamarbejde bygget på fælles ansvar og gensidig respekt

Harlev Basket lægger vægt på kvalitet og engagement samt vilje til at give alle i klubben gode rammer både sportsligt og socialt

Harlev Basket lægger vægt på, at alle medlemmer føler fornøjelse og glæde ved at spille basket

Harlev Basket lægger vægt på, at alle får mulighed for at udvikle sig uanset spillemæssigt niveau

Harlev Basket lægger vægt på, at basket for børn har legen i centrum

Harlev Basket lægger vægt på et … Read More »


Den etiske kontrakt for børn

Posted on marts 25th, by Alice Krøger in Om Harlev Basket, Værdier og etik. No Comments

Etisk kontrakt for yngste mini piger (må citeres med angivelse af kilde)

Alle yngste mini piger i Harlev Basket:

Vil blive bedre til basket og have det sjovt har det sjovt til træning og kampe
tager godt imod nye holdkammerater
er en god holdkammerat over for alle på holdet
er gode tilskuere til andre holds kampe
opfører sig pænt over for dommere og modstandere
opfører sig pænt over for trænerne

Harlev Basket sørger for at yngste mini piger:

har det sjovt til træning og kampe
får gode trænere
kommer til stævner
kommer med til arrangementer i klubben
får hjælp til at udføre idéer som holdet får
får dommere og dommerbord til kampene

Etisk kontrakt for yngste mini drenge (må citeres med angivelse af kilde)

Alle yngste mini drenge i Harlev Basket:

Vil blive bedre til basket og have det sjovt har det sjovt til træning og kampe
tager godt imod nye holdkammerater
er en god holdkammerat … Read More »


Hvad er den etiske kontrakt?

Posted on marts 19th, by Alice Krøger in Om Harlev Basket, Værdier og etik. No Comments

Hvad er “Den etiske kontrakt”?  Harlev Basketball Klub/Næshøjskolens BBK har i løbet af sæsonen 1999/2000 indgået en etisk kontrakt med samtlige personer tilknyttet klubben. Der udarbejdes for enhver spiller, forældre, leder og træner en etisk kontrakt i form af et dokument, der beskriver den forventning, parterne har til hinanden.  Seneste tilføjelse er en udformning af Harlev Basketball Klubs værdigrundlag.

Den etiske kontrakt udformes i syv forskellige udgaver, således at den består af en fælles del for hele foreningen samt en speciel del med henblik på følgende grupper:

 Børn
 Unge
 Divisionsspillere
 Trænere for børn og unge
 Trænere for divisionsholdene
 Ledere og bestyrelsesmedlemmer
 Forældre

Dokumentet er ikke en kontrakt i gængs forstand. Den etiske kontrakt beskrive det værdigrundlag, basketballklubberne hviler på, og kontrakterne danner hvert år basis for aflæggelses af et etisk regnskab. Det etiske regnskab aflægges på generalforsamlingen. Vi har ingen – og ønsker ingen – sanktionsmuligheder, hvis folk bryder … Read More »